พม. ชุมพร ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดชุมพร ประจำปี 2566

      เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดชุมพร ประจำปี 2566 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดชุมพรเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเกาะมาตรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร


Share: