พม.ชุมพร ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติของจังหวัดชุมพร

      นายประวิทย์ ร้อยแก้ว รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ 

เป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินงาน  ตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติของจังหวัดชุมพร 

เพื่อติดตามผลและให้คำแนะนำในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร

โดยมี นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม 

จากนั้นคณะได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมของศูนย์บูรณาการการคัดแยกจังหวัดชุมพร ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชุมพรที่ 1

พร้อมให้คำแนะนำในการบริหารจัดการศูนย์ฯ เพื่อให้การดำเนินงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติของจังหวัดชุมพร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567Share: