พม.ชุมพร ประชุมหน่วยงาน พม.หนึ่งเดียว จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2567

       สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมหน่วยงาน พม.หนึ่งเดียว จังหวัดชุมพร

ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยมี นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม


วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567


Share: