พม. ชุมพร พร้อมช่วยเหลือ

         วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ฯ ได้เดินทางไปยัง ที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพรเพื่อพบนางฉ่ำ พรหมยังเกิด ยายของพลทหารชลัช อ้อยทอง (กำลังพล ร.ล.สุโขทัยเสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือหลวงอับปาง) และผู้ปกครอง สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ (บ้านประจวบโชค) ซึ่งพา นางฉ่ำ เดินทางมาเพื่อให้ปากคำเรื่องทายาทของพลทหารชลัชฯ โดยมีปลัดอำเภอเมืองชุมพร ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ หลังจากนั้น นางฉ่ำฯ ได้เดินทางไปยังบ้านของตนเอง ณ บ้านท่าไม้ลาย ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองฯ เพื่อเก็บข้าวของเครื่องใช้บางส่วน หลังจากเสร็จสิ้นการให้ปากคำฯ นางฉ่ำจะเดินทางกลับไปยัง สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ (บ้านประจวบโชค)


Share: