พม.ชุมพร พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัด CSR ชุมพร ช่วยเหลือแม่เฒ่าตาบอดเลี้ยงดูลูกพิการ

         เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร CSR ชุมพร นำโดย นายสุรินทร์ เหล่าพัทรเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ได้ร่วมลงพื้นที่ ณ บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 5 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร เพื่อเยี่ยมครอบครัว นางไสว ขุนณรงค์ อายุ 86 ปี (ป่วยเป็นโรคต้อกระจกและไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตาบอดทั้ง 2 ข้าง)
         นางไสวฯ อาศัยอยู่กับบุตรชาย ที่มีความพิการ 3 คน ได้แก่
         1. นายวินิจ เทพมณี อายุ 64 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว (มือเกร็งหยิบจับของลำบาก ขาเกร็งเดินไม่คล่อง)
         2. นายวินัย เทพมณี อายุ 62 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว (ป่วยติดเตียง เนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตก)
         3. นายวรวิทย์ เทพมณี อายุ 60 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว(ประสบอุบัติเหตุทำให้แขนผิดรูป)
         จากการสอบข้อเท็จจริง ทราบว่า ครอบครัวของนางไสวฯ มีรายได้มาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ รวม 4 คน เป็นเงิน 5,000 บาท และรายได้จากการประกอบอาชีพขับรถสองแถวรับจ้าง ของนายวรวิทย์ฯ (บุตรคนที่ 3) วันละ 100-200 บาท
อีกทั้ง ครอบครัวมีหนี้สิน ประมาณ 40,000 บาท และไม่สามารถส่งชำระได้ เนื่องจากครอบครัวมีรายได้น้อย และไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพของสมาชิกในครอบครัว 
         การให้ความช่วยเหลือ
         1. เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร
               – มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2 ชุด
               – มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท
         2. สนง.พมจ.ชุมพร
               – เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 3,000 บาท
               – แนะนำให้นางไสวฯ ไปจดทะเบียนคนพิการ เพื่อเข้าถึงสิทธิตามกฏหมาย
         3. CSR ชุมพร
              – มอบเครื่องอุปโภคบริโภคหลายรายการ (ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม ไข่ไก่ เวชภัณฑ์ฯลฯ)
              – ประสานเครือข่ายภาคเอกชน/ภาคธุรกิจ เพื่อให้การข่วยเหลือ
         4. องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ให้บริการนำส่ง นางไสวฯไปจดทะเบียนคนพิการ และดูแลให้ความช่วยเหลือ เป็นระยะ

Share: