พม.ชุมพร พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบามทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2567

         นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน พม.หนึ่งเดียว

ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อปฏิบัติบูชาถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้า

ลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร วันที่ 29 เมษายน 2567 ทรงเจริญพระชนมายุครบ 19 พรรษา

ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดชุมพรรังสรรค์ (พระอารามหลวง) ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ณ ศาลาอเนกประสงค์

วัดชุมพรรังสรรค์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี


วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567


Share: