พม.ชุมพร รับมอบสิ่งของ เพื่อการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดชุมพร ประจำปี 2565

         วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ได้รับมอบสิ่งของ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดชุมพร เพื่อนำมอบให้คนพิการ ที่เข้าร่วมงานวันคนพิการสากล จังหวัดชุมพร ประจำปี 2565
โดย นายธวัช คล้ายรุ่ง ประธานเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดชุมพร เป็นตัวแทนส่งมอบ

Share: