พม.ชุมพร ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายปฎิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
เฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ ประจำปี 2567

    นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

เจ้าหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายปฎิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

เฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2567 เพื่อดูแลคุ้มครอง

ช่วยเหลือและเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนภายนอกสถานศึกษาและออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยง

เฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสม ณ โอเชี่ยนช้อปปิ้งมอลล์ชุมพร และ เมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ชุมพร

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567


Share: