พม.ชุมพร ร่วมกับชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม แบบบูรณาการจังหวัดชุมพรออกตรวจแนะนำสถานประกอบการ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงสถานบริการ ในพื้นที่อำเภอหลังสวน

          วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 20.30 น. นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายอรรถชัย

ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมกับชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดชุมพร ออกตรวจแนะนำสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายคลึงสถานบริการ ในพื้นที่อำเภอหลังสวน จำนวน 4 แห่ง พร้อมสุ่มตรวจหาสารเสพติด ผู้มาใช้บริการและพนักงาน
          ผลการปฏิบัติ จากการส่มตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะจำนวน 2 ราย ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายตามกฎหมายอื่น


Share: