พม.ชุมพร ร่วมกับ กาชาด ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

        วันที่ 20 มกราคม 2566 เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ปลัดอบต.ทุ่งคา เจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งคา และอสม. ลงพื้นที่ ม.6 ตำบลทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร เยี่ยมบ้าน ชายวัย 55 ปี ป่วยด้วยโรคมะเร็งหลอดอาหารระยะสุดท้าย อาศัยอยู่ภายในบ้านเพียงลำพัง โดยแพทย์โรงพยาบาลหลังสวนได้ทำการเจาะคอ และผนังหน้าท้อง เพื่อใส่สายให้อาหารเหลว และทำการรักษาตามอาการ
        สำนักงานพัฒนาสังคมฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือ ดังนี้
             1. เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค จำววน 1 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
             2. สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 3,000 บาท
             3. อบต.ทุ่งคา ให้การอนุเคราะห์รถรับ-ส่ง ในการเดินทางไปล้างแผลทุกวัน
             4. อสม.เข้าไปดูแลด้านสุขภาพ และสุขอนามัยที่บ้านสม่ำเสมอ


Share: