พม.ชุมพร ร่วมกับ ทีมสหวิชาชีพ คัดแยกตามกลไก NRM กรณี ลูกเรือประมง สัญชาติเมียนมาร์ ถูกนายจ้างทำร้ายร่างกาย

          วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 สนง.พมจ.ชพ. มอบหมาย นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนายภาณุพงศ์ ทวิชศรี ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ร่วมกับ ทีมสหวิชาชีพ จาก ที่ทำการกครองจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงชุมพร และพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรปากน้ำชุมพร ได้ร่วมสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกอย่างเป็นทางการ ลูกเรือประมงรายดังกล่าว
         ผลจากการคัดแยกฯ ทีมสหวิชาชีพ ลงความเห็นร่วมกันว่า ลูกเรือประมงรายดังกล่าว เป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงาน หรือบริการ ตามมาตรา 6/1 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ 2551 เนื่องจากนายจ้างมีการข่มขืนใจผู้อื่นให้ทำงาน โดยใช้กำลังประทุษร้าย
         ทั้งนี้ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะได้ร้องทุกข์กล่าวโทษ เพื่อดำเนินคดีกับนายจ้าง ส่วนผู้เสียหาย สนง.พมจ.ชพ.ร่วมกับ สนง.สวัสดิการฯ จะได้นำส่งเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดระนอง
ต่อไป


Share: