พม. ชุมพร ร่วมกับ หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมสภากาแฟชุมพร ภายใต้หัวข้อ “เสวนาปัญหาหัวใจไปกับสภากาแฟ”

     เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พม. ชุมพร ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟชุมพร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ภายใต้หัวข้อ “เสวนาปัญหาหัวใจไปกับสภากาแฟ” เพื่อพบปะสนทนาหารือข้อราชการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สร้างความสัมพันธ์ความคุ้นเคยระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนในจังหวัดชุมพร ณ โรงแรมนานาบุรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


Share: