พม.ชุมพร ร่วมการประชุมเพื่อชี้เเจงคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการเเห่งรัฐ

วันที่ 1 กันยายน 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ชุมพร เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้เเจงคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการเเห่งรัฐ ผ่านระบบออนไลน์ webex โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง ผู้รับผิดชอบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (5 ก.ย.-19 ต.ค. 65)จัดประชุมเพื่อชี้แจงคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน และขั้นตอนการลงทะเบียน ให้แก่ หน่วยงานสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนในพื้นที่

Share: