พม.ชุมพร ร่วมกิจกรมจิตอาสาพัฒนา

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมาย ให้นางสาวปณิตา อิทธิกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ 10 (วันฉัตรมงคล) ณ คลองฉลอง หมู่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัชุมพร โดย นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีฯ


Share: