พม. ชุมพร ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟชุมพร”

      นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟชุมพร” เพื่อพบปะสนทนา หารือข้อราชการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สร้างความสัมพันธ์ความคุ้นเคย ระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ในจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือน มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ สวนสาธารณะอาภากรณ์เกียรติวงศ์

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยหน่วยงานสังกัด กระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพ


Share: