พม.ชุมพร ร่วมคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

               วันที่ 9 มกราคม 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ได้แก่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชุมพร จัดหางานจังหวัดชุมพร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร และพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรวิสัยเหนือ สัมภาษณ์เบื้องต้น เพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพร โดยมีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นชาวเมียนมา จำนวน 55 คน แบ่งเป็น เพศชาย จำนวน 47 คน เพศหญิง จำนวน 7 คน และเด็กเพศหญิงติดตามมารดา จำนวน 1 คน จากการสัมภาษณ์เบื้องต้นและประชุมลงความเห็นของทีมสหวิชาชีพ พบว่า ไม่เป็นผู้เสียหาย จากการค้ามนุษย์ เนื่องจากทั้งหมดสมัครใจเดินทาง เพื่อไปหางานทำ ที่ประเทศมาเลเซียกับญาติหรือเพื่อน ไม่มีการหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ไม่เข้าองค์ประกอบความผิดฐานค้ามนุษย์ จึงประสานพนักงาน สอบสวน ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


Share: