พม. ชุมพร ร่วมคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

        วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายอรรถชัย ภักดีอักษร

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนายภาณุพงศ์ ทวิชศรี ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ร่วมกับพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรท่าแซะ สัมภาษณ์ เพื่อคัดกรองเบื้องต้นตามกลไก การส่งต่อระดับชาติ (NRM) ณ สถานีตำรวจภูธรท่าแซะ โดยมีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นชาวเมียนมา จำนวน 8 คน แบ่งเป็น เพศชาย จำนวน 6 คน และเพศหญิง จำนวน 2 คน

        จากการคัดกรองเบื้องต้นฯ พบว่า ไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เนื่องจากทั้งหมดสมัครใจเดินทาง เพื่อไปหางานทำที่ประเทศมาเลเซียกับญาติหรือเพื่อน ไม่มีการหลอกลวง บังคับขู่เข็ญ ไม่พบพฤติการณ์ตามข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือการบังคับใช้เเรงงานหรือบริการ จึงประสานพนักงานสอบสวน ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


Share: