พม.ชุมพร ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึก”พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”

               นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหน่วยงาน พม.1 เดียว จังหวัดชุมพร

ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึก”พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองชุมพร

โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567


Share: