พม.ชุมพร ร่วมประกอบอาหารเลี้ยงผู้ประสบอุทกภัย ปฏิบัติงานช่วยเหลือการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมปฏิบัติงานช่วยเหลือการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย ประกอบอาหารเลี้ยงผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร


Share: