พม.ชุมพร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ ๕/ ๒๕๖๗ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

       นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด

หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ ๕/ ๒๕๖๗ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีนายธนนท์ พรรพีภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

เป็นประธานในการประชุม

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567


Share: