พม. ชุมพร ร่วมประชุม และบรรยายในหัวข้อ “บทบาทของศูนย์พัฒนาครอบครัว สร้างสุข ครอบครัวปลอดภัย ห่วงใยเป็นมิตร”

         เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางสาวภาณิชา ธรรมเจริญ ตำแหน่ง
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนายกิติศักดิ์ ชูกลาง ตำแหน่ง จนท.ศปก.รุนแรง เข้าร่วมประชุม และบรรยายในหัวข้อ “บทบาทของศูนย์พัฒนาครอบครัว สร้างสุข ครอบครัวปลอดภัย ห่วงใยเป็นมิตร” ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


Share: