พม.ชุมพร ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๗


นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ข้าราชการเจ้าหน้าที่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย หน่วยงาน พม.หนึ่งเดียว จังหวัดชุมพร

ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567


Share: