พม.ชุมพร ร่วมพิธีถวายราชสดุดีในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                  นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

และหน่วยงาน พม 1 เดียว ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสดุดี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร

ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 

เป็นประธานในพิธี

 

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567


Share: