พม.ชุมพร ร่วมพิธีถวายราชสดุดีในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

            นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย

ข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร และหน่วยงาน พม 1 เดียว 

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิ

สายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร

จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี


วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567


Share: