พม.ชุมพร ร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ จำนวน 1 หลัง

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าหน่วยงาน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

ให้กับผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ จำนวน 1 หลัง ในพื้นที่บ้านคลองสา ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี

       โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ได้ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดังนี้

        1. ให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 3,000 บาท

        2.มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารและผ้าห่ม

 

        

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567


Share: