พม.ชุมพร ร่วมพิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน

และเข้าร่วมการฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทาน ”การเป็นจิตอาสาพระราชทานที่ดี”

          นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

และหน่วยงาน พม.หนึ่งเดียว จังหวัดชุมพร ร่วมพิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน

ณ บริเวณโถงด้านหน้าศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

เป็นประธานในพิธี และเข้าร่วมการฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทาน” การเป็นจิตอาสาพระราชทานที่ดี”

ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร


วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567


Share: