พม.ชุมพร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือผู้ต้องขัง/ผู้พ้นโทษ เพื่อคืนคนดีที่สู่สังคม

          เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือผู้ต้องขัง/ผู้พ้นโทษ เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ระหว่าง เรือนจำจังหวัดชุมพร ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมเรือนจำจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองฯ จังหวัดชุมพร


Share: