พม.ชุมพร ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนาจังหวัด

“ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี”

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางสาววรัชยา รินทะจะกะ

นักจิตวิทยา ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนาจังหวัด “ครอบครัวมั่นคง

สังคมสุขภาพดี” อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน 6 ราย ในพื้นที่ตำบลหงษ์เจริญ โดยมีนายพิศิษฐ์ ฤทธิพิชัยสงคราม นายอำเภอท่าแซะ นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าแซะ และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567


Share: