พม.ชุมพร ร่วมวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต

“สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”ประจำปีวบประมาณ พ.ศ.2567

       นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ และหน่วยงาน พม .หนึ่งเดียว ร่วมวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี

งานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร

โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567


Share: