พม.ชุมพร ร่วมสัมภาษณ์คัดกรองเบื้องต้น ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (NRM) กลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

          เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สนง.พมจ.ชุมพร ร่วมกับพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพร ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชุมพร สัมภาษณ์เพื่อคัดกรองเบื้องต้นตามกลไก การส่งต่อ ระดับชาติ (NRM) ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชุมพรที่1 โดยมีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 20 คน แบ่งเป็น เพศชาย จำนวน 17 คน เพศหญิง จำนวน 1 คน เด็กหญิงติดตามผู้ปกครอง 2 คน จากการคัดกรองเบื้องต้นฯ พบว่า ไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เนื่องจากทั้งหมดสมัครใจเดินทาง เพื่อไปหางานทำ ที่ประเทศมาเลเซียกับญาติหรือเพื่อน ไม่มีการหลอกลวง บังคับขู่เข็ญ ไม่พบพฤติการณ์ตามข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือการบังคับใช้เเรงงานหรือบริการ จึงประสานพนักงาน สอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


Share: