พม.ชุมพร ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ประจำปี 2567

หน่วยงาน พม. 1 เดียว จังหวัดชุมพร ออกหน่วยบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ประจำปี 2567 ร่วมกับเทศบาลตำบลวังไผ่ และศบภ.มทบ.44 ณ จุดบริการประชาชน

และลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ 4 แยกปฐมพรถนนเพชรเกษม ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร


วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567


Share: