พม.ชุมพร ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์

พม.ชุมพร ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ประจำปี 2567

หน่วยงาน พม. 1 เดียว จังหวัดชุมพร ออกหน่วยบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567

ร่วมกับเทศบาลตำบลวังไผ่ และศบภ.มทบ.44 ณ จุดบริการประชาชนและลดอุบัติเหตุทางถนน

บริเวณสี่แยกปฐมพร ถนนเพชรเกษม ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567


Share: