พม.ชุมพร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดชุมพร ประจำปี 2567

    นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางปุณรัตน์ เมืองงาม

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยหน่วยงาน พม. หนึ่งเดียว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันแรงงาน

แห่งชาติจังหวัดชุมพร ประจำปี 2567 ณ โรงยิมบาสเกตบอล สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองชุมพร

จังหวัดชุมพรโดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี


วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567


Share: