พม.ชุมพร ร่วมเป็นเกียรติในการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ

       นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

มอบหมายให้ นางสาวศศิกาญจน์ ศรีจันทร์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติในการประกวด

การทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร อำเภอเมืองชุมพร

โดย นายธนนท์ พรรพีภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน

 วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567


Share: