พม.ชุมพร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดอาภากรเกียรติวงศ์

    นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

นางสาวพรชนก บุญโพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชุมพร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดอาภากรเกียรติวงศ์ เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

ด้วยวิธีฉีดสีสวนหลอดเลือดและหัวใจแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรและพื้นที่ใกล้เคียง

โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด และแพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กล่าวรายงาน

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567


Share: