พม.ชุมพร ร่วมในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2567

ของสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดชุมพร

       นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2567

ของสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดชุมพร กิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจ เพื่อผู้สูงวัย ใจฟู

อายุยืน ณ โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีนายธนนท์ พรรพีภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

เป็นประธานในพิธี


วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567


Share: