พม.ชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานประกอบการในจังหวัดชุมพร

       นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ได้มอบหมายให้นายธนวัฒน์ เศลาอนันต์

นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานประกอบการในจังหวัดชุมพร ที่จ้างงานคนพิการ

จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ โตโยต้าชุมพร สาขาเมืองชุมพร และโตโยต้าชุมพร สาขาสี่แยกปฐมพร บริษัท เอส แอน ดี มารีน โปรดักส์

และ บริษัท ชุมพรโอเชี่ยน จำกัด.


วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567


Share: