พม.ชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานประกอบการในจังหวัดชุมพร

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ได้มอบหมายให้นายธนวัฒน์ เศลาอนันต์ นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานประกอบการในจังหวัดชุมพร ที่จ้างงานคนพิการ จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ บริษัท สงวนยางยนต์ชุมพร จำกัด ไถ่เชียงวัสดุ สาขาสี่แยกปฐมพร บริษัท โรงพยาบาลชุมเวช จำกัด บริษัท โอเชี่ยน ดี ซี จำกัด


วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567


Share: