พม.ชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานประกอบการในจังหวัดชุมพรที่จ้างงานคนพิการ

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ได้มอบหมายให้นายธนวัฒน์ เศลาอนันต์ นิติกรศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานประกอบการในจังหวัดชุมพร ที่จ้างงานคนพิการ จำนวน ๕ แห่ง

ได้แก่ บริษัทเจริญน้ำมันปาล์มจำกัด บริษัทเลิศพรจำกัด บริษัทชุมพรเอสพีปาล์มออยล์จำกัด บริษัทหลังสวนปิยะแก๊สจำกัด สาขาหลังสวน บริษัทหลังสวนแสงเพชรจำกัด

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567


Share: