พม.ชุมพร ลงพื้นที่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

         นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

นายวรท รักช่วย นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เจ้าหน้าที่

เทศบาลตำบลบางสน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และอาสาสมัคร อพม. ลงพื้นที่ตำบลบางสน อำเภอปะทิว

จังหวัดชุมพร สอบข้อเท็จจริง กรณีหญิงชรา อาศัยอยู่เพียงลำพัง ประสบปัญหาไม่มีค่าใช้จ่ายในชีวิต

ประจำวัน ไม่มีผู้ดูแลและไม่ประสงค์เข้ารับการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์คนชรา สำนักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การช่วยเหลือ

ตามภารกิจต่อไป

วันอังคารที่่ 9 เมษายน 2567


Share: