พม.ชุมพร ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงครอบครัวเด็กที่ประสบปัญหา

                     นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงครอบครัวเด็กที่ประสบปัญหา

ณ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัดชุมพร พิจารณาให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 20 ครอบครัว

ครอบครัวละ 3,000 บาท

 วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567


Share: