พม.ชุมพร ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ที่มีความประสงค์ขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายอรรถชัย ภักดีอักษร

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนายวรท รักช่วย นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ที่มีความประสงค์ขอเป็น

ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลนาพญาและตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน ๒ ราย

เพื่อนำเข้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้สูงอายุแบบครอบครัวอุปถัมภ์จังหวัดชุมพร พิจารณาคัดเลือกเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ

ต่อไป

 

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567


Share: