พม.ชุมพร ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ที่มีความประสงค์ขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ

             นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

นายวรท รักช่วย นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ที่มีความประสงค์ขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ

ในพื้นที่ตำบลครน อำเภอสวี อำเภอทุ่งตะโก อำเภอหลังสวน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำนวน ๔ ราย

เพื่อนำเข้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้สูงอายุแบบครอบครัวอุปถัมภ์จังหวัดชุมพร พิจารณาคัดเลือกเป็นครอบครัว

อุปถัมภ์ผู้สูงอายุต่อไป.

 

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567


Share: