พม.ชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางสาววารุณี พรหมศรี พี่เลี้ยง ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่รพ.สต.นาขา,รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ,รพ.สต.บ้านในกริม รพ.สต.เขาทะลุ และผู้นำท้องที่ท้องถิ่น เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อำเภอหลังสวนและอำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 5 ราย

 วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2567


Share: