พม. ชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

        เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พมจ.ชุมพร มอบหมายให้ นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุมีภาระต้องดูแลสามีป่วยติดเตียงและบุตรชายเป็นคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ประสบปัญหาไม่ได้ประกอบอาชีพ เนื่องจากต้องดูแลสามีและบุตรชาย มีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของสามีและบุตรชายเดือนละ 2,800 บาท ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน อีกทั้งที่อยู่อาศัยถูกตัดกระแสไฟฟ้า ทำให้ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

 

       สนง.พัฒนาสังคมฯจ.ชุมพรพิจารณาให้ความช่วยเหลือดังนี้
       1.ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ.ชุมพรจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ประสบปัญหาเป็นการชั่วคราว และดำเนินการยื่นคำร้องขอผ่อนจ่ายค่าไฟฟ้า
       2.พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 3,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
       3. ประสานเทศบาลตำบลบางลึก เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามภารกิจต่อไป


Share: