พม.ชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายอรรถชัย ภักดีอักษร

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนายกิติศักดิ์ ชูกลาง จนท.ศปก.ความรุนแรงในครอบครัว ร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นาสัก เจ้าหน้าที่ อบต.เขาค่าย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ หมู่ 5 ตำบล เขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือกรณีความรุนแรงในครอบครัว (ภรรยาถูกสามีทำร้ายร่างกายและขอเข้ารับ

การคุ้มครองสวัสดิภาพ ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567)

เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ ดังนี้

1. ให้คำปรึกษาแนะนำและพูดคุยให้กำลังใจ

2. ทำบันทึกข้อตกลงในเรื่องการเลิกรากับภรรยา และในเรื่องการเลี้ยงดูบุตร (เด็กชาย อายุ 9 ปี) ซึ่งให้ภรรยาเป็นผู้ดูแลหลัก

3. ประสานโรงเรียนในเรื่องของการศึกษาและผลกระทบจากปัญหาครอบครัว

4. วางแผนเยี่ยมบ้านบุตรชายคนโต ผู้ถูกกระทำ (มารดา) จะไปอาศัยอยู่ด้วยหลังออกจากบ้านพักเด็กและครอบครัว

5. ประสานเครือข่ายและผู้นำชุมชนดูแลครอบครัวดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ต่อไป
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567


Share: