พม.ชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

         วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมาย นางสาวภาณิชา ธรรมเจริญ

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร สาธารณสุขอำเภอละแม และอสม. ลงพื้นที่อำเภอละแม เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ
ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 ราย

โดย เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร มอบเงินช่วยเหลือ รายละ 3,000 บาท ชุดเครื่องนอน 1 ชุด และถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด


Share: