พม.ชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการที่ประสงค์ขอรับบริการมีผู้ช่วยคนพิการเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะทำงานจัดบริการผู้ช่วยคนพิการครั้งที่ 1/2567

    นางปุณณิภัก  ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ 

นางสาวชลธิชา แสงอรุณ นักพัฒนาสังคม นางสาวธนพร ไชยชนะ นิติกร และนายวรกิจ สินวิสัย พนักงานขับรถยนต์

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ ที่ประสงค์ขอรับบริการมีผู้ช่วยคนพิการ เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะทำงานจัดบริการ

ผู้ช่วยคนพิการ ครั้งที่ 1/2567 ในพื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ คนพิการจำนวน 5 ราย และตำบลบ้านนา

อำเภอเมืองชุมพร คนพิการจำนวน 3 ราย 

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567


Share: