พม.ชุมพร ลงพื้นที่โรงพยาบาทชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ประสบปัญหาฯ

          นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร 

มอบหมายให้นายวรท รักช่วย นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

เพื่อสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ประสบปัญหาฯ และเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

ขณะนี้สิ้นสุดการรักษาแล้ว ผู้ประสบปัญหาฯได้แจ้งความประสงค์ขอเดินทางกลับไปพักรักษาตัวตามภูมิลำเนา

ที่จังหวัดพัทลุง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศกลับภูมิลำเนาเดิม เป็นเงิน 327 บาท 

เพื่อโดยสารรถไฟจากสถานีชุมพรไปยังสถานีรถไฟพัทลุงและขึ้นรถโดยสารประจำทางต่อไปยังบ้านพักอยู่ในพื้นที่

ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือพัทลุง จังหวัดพัทลุง ต่อไป

 

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567


Share: