พม.ชุมพร ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาถูกเพลิงไหม้ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง

            นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายอรรถชัย ภักดีอักษร

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนายวรท รักช่วย นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร

และกิ่งกาชาดอำเภอหลังสวน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาถูกเพลิงไหม้ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย

ทั้งหลังในพื้นที่ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร


วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567


Share: